Experience data. Make culture count.

Illustreeritud juhendid

Illustreeritud juhend #1: Andmed kultuuriorganisatsioonides

 

(Vihjeks) Leiad vastused järgmistele küsimustele:

1. Mis on andmed? Mis sorti andmeid on olemas?

2. Kuidas kasutada andmeid oma organisatsioonis? Lühike ülevaade andmete kogumisest ja visualiseerimisest.

3. Andmed on kõikjal: kuidas neid leida, organiseerida ja näidata.

Me-Mind infograafikud 1: Andmed kultuuriorganisatsioonis
   
 

Illustreeritud juhend #2: Andmekogumismeetodid kultuuriorganisatsioonidele

 

(Vihjeks) Leiad vastused järgmistele küsimustele:

1. Kuidas koguda andmeid? Millised eelised on erinevatel andmekogumistehnikatel?

2. Andmed on kõikjal, isegi seal, kus sa neid oodata ei oska!

Me-Mind infograafikud 2: Andmete kogumise meetodid KLSile    
 

Illustreeritud juhend #3: Andmepõhine kultuuriorganisatsioon

 

(Vihjeks) Leiad vastused järgmistele küsimustele:

1. Miks on andmetest lähtuv otsustamine oluline?

2. Milline on andmete roll organisatsiooni tegevuses?

3. Kas andmed aitavad mõjust aru saada?

Me-Mind infograafikud 3: Andmepõhine kultuuri- ja loomesektori organisatsioon ja asutus